· سپتامبر, 2012

مقالات درباره حقوق بشر از سپتامبر, 2012

ایران: هشت سال فریب

کمپین جهانی حقوق بشر در ایران ویدئوی کوتاهی با این مضمون منتشر کرده است: “برجسته‌سازی و نشان دادن همکاری احمدی‌نژاد در سرپوش‌گذاری همه جانبه بر روی افزایش نقض حقوق بشر طی دوره هشت ساله ریاست جمهوری او.”

زنان ایرانی – نه به حجاب اجباری از سال 1979

بیش از 26000 نفر به کمپین فیسبوکی دانشجویان ایرانی پیوسته‌اند که برای پایان دادن به حجاب اجباری در ایران تاسیس شده است. زنان ایرانی بیش از سه دهه به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند اما هم‌چنان توسط نیروهای امنیتی در انظار عمومی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.