· نوامبر, 2007

مقالات درباره حقوق بشر از نوامبر, 2007

مصر: پلیس شکنجه می کند

عربیست به داستانی لینک داده که در آن از مسئولیت پلیس در تجاوز به یک دختر خبر می دهد و بلاگر می گوید تا کی می خواهد چنین وضعیتی ادامه یابد. بلاگر از ادامه شکنجه در پاسگاه های پلیس مصر می نویسد