· سپتامبر, 2007

مقالات درباره تاریخ از سپتامبر, 2007

مصر:قربانیان بدرفتاری پلیس

  September 3, 2007

بلاگر اردنی احمد قسمارسی می گوید (انگلیسی)  از کودکی همیشه آرزو می کرده که اهرام مصر را ببیند ولی چند روز پیش وقتی در مصر بوده مورد بدرفتاری پلیس قرار گرفته است. راهنمای توریستی که با وی بوده می گوید که پلیس همیشه با ما این رفتار را دارد و بعضی...