· آوریل, 2008

مقالات درباره حکومت از آوریل, 2008

افغانستان: سریال های غیر اسلامی

ژاپن: تظاهرات صلح آمیز

ارمنستان: به یاد نسل کشی ارمنی ها

زیمبابوه: بازی بی پایان

عربستان سعودی: آزادی یک بلاگر

زیمبابوه: یک پوند برابر با دویست میلیون دلار زیمبابوه

افغانستان: همکاری با هند

مصر: دستگیری خبرنگاران

یمن: فیلترینگ

چین: زندان برای یک بلاگر