· مه, 2008

مقالات درباره حکومت از مه, 2008

ازبکستان: دستگیری اسلام گرایان در اروپا

موازمبیک: بازگشت قربانیان خارجی ستیزی

عراق: عذرخواهی آمریکا

سوریه: ویدویی در مورد پناهندگان عراقی

گرجستان: حضور نظامی در عراق

مصر: سومین اعتصاب عمومی

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...

تایوان: شورش تبت

افغانستان: وضعیت قوه قضائیه

تبت: کتابی در مورد حقایق