· ژانویه, 2008

مقالات درباره حکومت از ژانویه, 2008

السالوادر:خبرنگاران تهدید شدند

بحرین: مشکلات تغییر دین دادن

عراق:با هزینه یک روز جنگ چه می توان کرد

زیمبابوه: اسکناس هایی با تاریخ مصرف محدود

روسیه: سازمانی برای ارزیابی دمکراسی

هندوراس: ایدئولوژی و نفت

هائیتی: عکس هایی از پارلمان

مصر تهدید می کند

کنیا: رسانه ای برای اطلاع رسانی

پاکستان: صدها وبلاگ فیلتر شدند