· اکتبر, 2007

مقالات درباره حکومت از اکتبر, 2007

شیلی: محبوبیت از دست رفته رییس جمهور

ترکمنستان: سالگرد استقلال و دولت

قزاقستان: قزاق گیت

ژاپن:تبعیض نژادی

ارمنستان:اخبار بد

عراق:یکپارچگی کشور

روسیه:کمبود مسجد در مسکو

ارمنستان: کنسرت علیه فقر

ژاپن: کارگران غیر قانونی در خطر

مراکش:هفت وزیر زن