مقالات درباره حقوق هم‌جنسگرایان (LGBT) از اکتبر, 2013

رنگین‌کمان روی ساختمانی مهم در هنگ‌کنگ

یک زوج زن همجنسگرا بعد از ازدواج پنهانیشان در بنگلادش دستگیر شدند

با اولین ازدواج دو همجنس در بنگلادش، ازدواج زنان در این کشور در حال تعریف شدن است. در بنگلادش ارتباط همجنسگرایان با مجازات زندان روبرو می‌شود.