· سپتامبر, 2012

مقالات درباره آزادی بیان از سپتامبر, 2012

زنان ایرانی – نه به حجاب اجباری از سال 1979

بیش از 26000 نفر به کمپین فیسبوکی دانشجویان ایرانی پیوسته‌اند که برای پایان دادن به حجاب اجباری در ایران تاسیس شده است. زنان ایرانی بیش از سه دهه به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند اما هم‌چنان توسط نیروهای امنیتی در انظار عمومی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.