· نوامبر, 2007

مقالات درباره آزادی بیان از نوامبر, 2007

عراق: مدارک تقلبی

لیدی برد می نویسد که عده ای قصد به قتل رساندن قتل دو خبرنگار روزنامه عربی الحیات در عراق را داشته اند. این دو خبرنگار در مورد مدارک تقلبی 9000 کارمند دولت عراق نوشته اند. دو وزیر نوری الملکی و چند مشاور وی نیز جز این دارندگان مدرک تقلبی بوده اند

برمه:تاتوی دردسرساز

  November 21, 2007

پاراتام رای میگوید یک خواننده رپ پس از آنکه تاتوی خود را که سنبلی مذهبی بود در زمان اجرای کنسرت در برمه-میانمار- به مردم نشان داد دستگیر شد