مقالات درباره فیلم از سپتامبر, 2007

نیجریه:فستیوال فیلم

ناجابلاگ می گوید هفته دیگر فستیوال فیلم آبوجا در نیجریه است ولی هیچ اطلاعی در مورد آن در دست نیست مگر صفحه ای قدیمی در گوگل