مقالات درباره فیلم از سپتامبر, 2007

نیجریه:فستیوال فیلم

  September 30, 2007

ناجابلاگ می گوید هفته دیگر فستیوال فیلم آبوجا در نیجریه است ولی هیچ اطلاعی در مورد آن در دست نیست مگر صفحه ای قدیمی در گوگل