مقالات درباره فیلم از ژوئیه, 2007

کره جنوبی:عکس هایی از تبلیغات فیلم های ترسناک

دیلی کیم چی عکس هایی را از دختران کره ای چاپ کرده است که “صورتی  خون آلود” دارند و برای فیلم های ترسناک تبلیغ می کنند

عراق:فیلمی به کارگردانی مردم عراق

کانفیوز کید می گوید (انگلیسی) صداهای عراقی فیلمی است به کارگردانی و با شرکت مردم عراق. صد و پنجاه دوربین فیلمبرداری ارزان قیمت بین عراقی ها توزیع کردند و پس از چند...