· سپتامبر, 2013

مقالات درباره قومیت و نژاد از سپتامبر, 2013

بومیان استرالیا لغتنامه آنلاین “زبان اشاره با دست” می‌سازند

ایلتیم-ایلتیم که در زبان آنماتیر به معنی "علامت دادن با دست" است پروژه‌ای است که توسط زنان رهبری می‌شود و صدها ویدئو از چهار منطقه بومی جمع‌آوری کرده است. این...

هنگ‌کنگ: تظاهرات خدمتکاران اندونزیایی علیه سوءاستفاده کاری