· دسامبر, 2007

مقالات درباره قومیت و نژاد از دسامبر, 2007

نیجریه: مربی سفید پوست کجاست

  December 4, 2007

جرمی می نویسد که خود نیجریه ها که سیاه پوست هستند برخی اوقات سفید پوستان را برتر از سیاهان می بیند. این بلاگر می نویسد . برخی زمانی تیم های خوب نیجریه را می بیند می پرسند مربی سفید پوست کجاست؟ ما مربی سفید پوست لازم داریم