· نوامبر, 2007

مقالات درباره قومیت و نژاد از نوامبر, 2007

مالزی: تظاهرات اقلیت هندی

سوفی گزارش می دهد که  هندی های مالزیایی تبار در کشور مالزی دست به تظاهرات و اعتراض زده و خواهان حقوق برابر با مالزیایی ها شدند

جمهوری چک:آیا خارجی ها بو می دهند

ورونیکا می نویسد که طبق رسانه های جمهوری چک کارمندان چکی شرکت فاکس کون ای تی در جمهوری چک در یادداشتی به صاحب کاران از بوی بد کارکنان خارجی شکایت...