· اوت, 2007

مقالات درباره قومیت و نژاد از اوت, 2007

روسیه:هیولایی به نام نژادپرستی

مک مکینون در مورد خشونت روزافزون علیه اقلیتهای غیر روس در روسیه می نویسد (انگلیسی) و می گوید کرملین عملی برای دلسرد کردن نژادپرستان انجام نمی دهد. به گفته بلاگر هم اکنون هیولاهای نژادپرستی که کرملین خلق کرده از کنترل خالق خود خارج شده اند