· اوت, 2007

مقالات درباره فعالگری دیجیتال از اوت, 2007

روسیه:یک بلاگر زندانی شد

بحرین:سایت های هوادار حقوق بشر فیلتر شدند

سامی بن غریب از صداهای جهانی گزارش می دهد مقامات بحرینی کمپینی را علیه سایت های خبری سیاسی و هوادار حقوق بشر آغاز کرده اند. این سایت ها مانند مرکز...

تونس: فشار بیشتر بر خبرنگاران