· مه, 2012

مقالات درباره رسانه‌ شهروندی از مه, 2012

مصر: نه، انقلاب پایان نیافته است

در ۲۳ و ۲۴ مه، چشم تمام جهان یک بار دیگر به مصر بود که اولین انتخابات ریاست جمهوری خود را برگذار می کرد پس از قیام بزرگ مردمی که...

کاریکاتوریست ایرانی ازاجرای حکم 25 شلاق برای کشیدن یک سیاست مدار رهایی یافت

محمد شکرایی، کاریکاتوریست اراکی برای کشیدن کاریکاتور نماینده محافظه کار قبلی مجلس، احمد لطفی اآشتیانی به 25 ضربه شلاق محکوم شد. یک کمپیین آنلاین در حمایت از این کاریکاتوریست به...