· اکتبر, 2007

مقالات درباره رسانه‌ شهروندی از اکتبر, 2007

مصر: نامه ای از سازمان های حقوق بشر عرب

الیجا زروان از مصر نامه سازمان های هوادار حقوق بشر در کشورهای عربی به لیگ عرب را در مورد دارفور منتشر کرده است

کویت: تعلیق فدراسیون فوتبال

فورزا می گوید که فیفا فدراسیون فوتبال این کشور را به تعلیق در آورده است چراکه دولت در مسایل فوتبال بیش از بیش دخالت می کند

زامبیا: صندوق جهانی پول و چین

ماین واچ زامبیا می نویسد که در گزارش صندوق جهانی پول از توسعه روابط چین و زامبیا ابراز نگرانی شده است. بلاگر می نویسد بخشی از این نگرانی ناشی از...

مصر: میلیون ها معتاد

شورباوی می گوید که طبق اماری که در مصر منتشر شده است بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت شصت میلیون نفری مصر معتاد هستند. این آمار توسط شورای ملی...