· اکتبر, 2007

مقالات درباره رسانه‌ شهروندی از اکتبر, 2007

کویت: تعلیق فدراسیون فوتبال

October 30, 2007

فورزا می گوید که فیفا فدراسیون فوتبال این کشور را به تعلیق در آورده است چراکه دولت در مسایل فوتبال بیش از بیش دخالت می کند

زامبیا: صندوق جهانی پول و چین

October 27, 2007

ماین واچ زامبیا می نویسد که در گزارش صندوق جهانی پول از توسعه روابط چین و زامبیا ابراز نگرانی شده است. بلاگر می نویسد بخشی از این نگرانی ناشی از سرمایه گذاری چینی ها در منطقه چامبیشی است . درحال حاضر در این منطقه تشنج شدیدی وجود دارد و سرمایه گذاران چینی...

مصر: میلیون ها معتاد

October 7, 2007

شورباوی می گوید که طبق اماری که در مصر منتشر شده است بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت شصت میلیون نفری مصر معتاد هستند. این آمار توسط شورای ملی مبارزه با مواد مخدر مصر منتشر شده است