این مطالب بخشی از پروژه “پل ارتباطی” هستند که در آن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها، عقاید و تحقیقات نویسندگان صداهای جهانی منتشر می‌شود.

RSS

مقالات درباره پل ارتباطی از اکتبر, 2014

توازن عملگرای روحانی

  October 9, 2014

سیاست‌ورزی عملگرایانه و واقعگرایانه روحانی است که سکان اداره کشور را در یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران به دست او سپرده است.