Dorna Ravamehr · اوت, 2013

ایمیل Dorna Ravamehr

آخرین مطالب از Dorna Ravamehr از اوت, 2013

در سنگاپور هزاران نفر موهای خود را برای گسترش آگاهی‌ از سرطان تراشیدند

یک رخداد تراشیدن موی سر برای جمع‌آوری خیریه و گسترش آگاهی‌ از سرطان کودکان، بیش از ۶۰۰۰ شرکت کننده داشت.

تایوان: برای نابود کردن هاری، حیوانات را نکشید

ده غذاخوری برتر شهر داکا