لیلا الشامی

ایمیل لیلا الشامی

آخرین مطالب از لیلا الشامی

مستبدانند که مهاجمان را می آورند

لیلا الشامی درباره ی سقوط حلب و پیامدهای آن