IG MENA · آوریل, 2015

ایمیل IG MENA

آخرین مطالب از IG MENA از آوریل, 2015

اینترنت در ایران: ارزیابی دو سال اول ریاست جمهوری روحانی

اما آیا روحانی به خوبی از پس این انتظارات بلندپروازانه برآمده است؟ این سوالی است که اسمال میدیا در آخرین گزارش خود قصد دارد به آن بپردازد.