Hamid Tehrani · نوامبر, 2007

آخرین مطالب از Hamid Tehrani از نوامبر, 2007

پاکستان: رسانه ها قربانی مشرف

  November 24, 2007

عبدلرحمن ورسام که ساکن قطر است می نویسد رسانه ها قربانی وضعیت فوق العاده ای است که پرویز مشرف رییس جمهوری پاکستان اعلام کرده است. وی می گوید تحت فشار پاکستان دو شبکه تلویزیونی پاکستان در امارات متحده عربی تعطیل شده اند

بحرین: بحرینی ها کجاند

محمد مسکتی از بحرین عکس یک از خیابان های پایتخت بحرین را منتشر کرده و می گوید اینجا نه پاکستان است و نه هند ولی بخحرینی ها کجاند؟ بلاگر می گوید این عکس نشان می دهد که چهتعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور آمده اند. الته بلاگر می...

چین: گلف بازی در دانشگاه

  November 23, 2007

اگزویاگ از گلف بازی کردن در دانشگاه های چین انتقاد می کند و می گوید معمولا در دانشگاه های دنیا دانشجویان مشغول ورز ش هایی ماندد فوتبال هستند و فعالیت فیزیکی می کنند ولی بازی گلف در دانشگاه های چین فقط نماینگر اختلاف طبقاتی است

پاکستان: مدرک های بی ارزش

  November 23, 2007

پاکستانی اسپکتیتور از وضعیت دانشگاه ها و مدارس عالی پاکستان می نویسد. بلاگر می گوید در پاکستان پر است از مکان هایی که مدرک فوق لیسانس در رشته های بازرگانی ارتباطات و یا تکنولوژی می دهند ولی سوال این است که چند نفر آنها کار پیدا می کنند و درکشان...