ژانویه, 2022

مقالات از ژانویه, 2022

ایرانیان در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواهان اجرای عدالت هستند

  January 13, 2022

نظر به اینکه حکم دادگاه فروردین‌ماه هویت، درجه و مجازات محکومان را فاش نکرد، معترضان در تهران و تورنتو، جاییکه بسیاری از قربانیان در آن زندگی می‌کردند، خواستار اجرای عدالت علیه عاملان این فاجعه شدند.