ژوئیه, 2021

مقالات از ژوئیه, 2021

برخورد قهرآمیز حکومت ایران با تجمعات اعتراضی در حمایت از «خوزستان تشنه»

سه سال پیش اعتراضاتی در غنی‌ترین استان ایران، خوزستان، علیه کم‌آبی آغاز گشت. همچون امروز، آن اعتراضات نیز با سرکوب مواجه شدند، زیرا معترضان فساد و سوء مدیریت حکومت را دلیل اصلی برروز مشکلات می دانند.