مه, 2011

مقالات از مه, 2011

کویت: عاشقی با اساما بن لادن

ستون نویس کویتی، خلود الخمیس، عشق جاودانش را به مغز متفکر ترور، اساما بن لادن، بروز داده و می گوید بی صبرانه منتظر روزی است که در بهشت به او بپیوندد و به آرزوهایش برسد. در توییتر، کویتی ها تحیر خود را از ستون الخمیس و احساسات او بروز می دهند.