نوامبر, 2007

مقالات از نوامبر, 2007

برزیل: قدرت بلاگ ها

  November 27, 2007

ملوگ از برزیل به مقاله ای اشاره می کند که در مورد تاثیر بلاگ ها در برزیل می نویسد. طبق این مقاله یک سوم از بحث ها در اینترنت از بلاگستان آغاز می شود و بلاگ ها تاثیر در رفتار و انتخاب خریداران و مصرف کنندگان دارند

عراق: مدارک تقلبی

لیدی برد می نویسد که عده ای قصد به قتل رساندن قتل دو خبرنگار روزنامه عربی الحیات در عراق را داشته اند. این دو خبرنگار در مورد مدارک تقلبی 9000 کارمند دولت عراق نوشته اند. دو وزیر نوری الملکی و چند مشاور وی نیز جز این دارندگان مدرک تقلبی بوده اند

چین: رسانه ها قابل اعتماد نیستند

  November 27, 2007

ایمیژتیو می نویسد که طبق یک نظر سنجی کارکنان رسانه ها اعتماد چندانی به رسانه های چینی ندارند. فقط 5 درصد کسانی که در رسانه ها کار می کنند به رسانه ها در چین اعتماد دارند. جالب آنکه 20 درصد این افراد به ان جی او ها و دولت اعتماد...