June 6, 2021

مقالات از June 6, 2021

سیزده کار ممنوعه در تاجکستان

مردم تاجیکستان در مهمان نوازی شهرت دارند، اما دولت آنها چنین نیست. برخی از افراد محلی به شوخی می گویند تنها ممنوعیتی که هنوز وضغ نشده اند اینست که ممنوع...