پارلمان جمهوری چک فردی با پیشینه تبعیض نژادی را به سمت دادآور انتخاب نمود

دفتر آمبودزمان جمهوری چک. عکس توسط مارتین استراخن از Wikimedia Commons. CC BY-SA

انتخاب دادآور جدید جمهوری چک بدلیل اظهار نظرهای تبعیض آمیز وی در گذشته برعلیه جوامع و اقلیت های گوناگون، واکنش های شدیدی به همراه داشته است.

استانیسلاف کرچک که در روز جمعه 12 فوریه از سوی پارلمان به این سمت برگزیده شد، از سال 2013 در سمت معاون مدافع حقوق عمومی (دفتر آمبودزمان در جمهوری چک با این عنوان خوانده می شود) مشغول به کار بوده است. او سابق کار به عنوان قاضی، وکیل و نماینده حزب سوسیال دموکرات چک (ČSSD) حزب رئیس جمهور فعلی چک، میلوش زِمان، را نیز در پرونده خود دارد.

در ژانویه سال 2017، کرچک زمانیکه تصدی شغل معاونت مدافع حقوق عمومی را برعهده داشت، بیانات زیر را در مصاحبه با Respekt هفته نامه مستقل و برجسته در جمهوری چک اظهار داشت:

Muslimové sem přicházejí proto, že nás chtějí nahradit, ne že chtějí žít s námi.

مسلمانان به اینجا [جمهوری چک] می آیند که جای ما را بگیرند، نه برای اینکه با ما زندگی کنند.

عکس استانیسلاف کرچک توسط دیوید سدلچکی. Wikimedia Commons. CC-BY 3.0

او همچنین درخصوص جامعه کولی ها که بزرگ ترین اقلیت قومی در جمهوری چک بوده (و با بیشترین تبعیض مواجه هستند) چنین گفت:

Křeček: “Diskriminace v Česku neexistuje.”
Novinář: “Vylučování Romů z trhu s bydlením kvůli jejich původu není diskriminace?”
Křeček: “Není, protože kdo se chce dožadovat práva na bydlení, musí se také chovat slušně k ostatním nájemníkům, a to Romové nedělají.”

کرچک: “هیچگونه تبعیضی در جمهوری چک وجود ندارد”.
خبرنگار: “آیا بیرون راندن کولی ها از بازار مسکن بدلیل نژادشان تبعیض محسوب نمی شود؟”
کرچک: “خیر، زیرا کسی که می خواهد از حق مسکن برخوردار باشد، باید با همسایگان خود رفتاری مناسب داشته باشد، و این چیزی است که کولی ها ندارند.”

دفتر مدافع حقوق عمومی در سال 1999 در کشور تأسیس گردید. پارلمان چک مدافع عمومی را از لیستی که در آن دو نفر از سوی رئیس جمهور و دو نفر از سوی خود پارلمان کاندیدا می شوند، برای یک دوره شش ساله انتخاب می کند. برطبق وب سایت رسمی مدافع حقوق عمومی:: 

The public defender of rights shall work to defend persons against the conduct of authorities and other institutions set forth in this Act where such conduct is at variance with the law or does not comply with the principles of a democratic State governed by the rule of law and good administration, as well as against their inaction, thereby contributing to the defence of fundamental rights and freedoms.

مسئولیت مدافع حقوق عمومی عبارت است از دفاع از اشخاص در مقابل عملکرد مراجع، مقامات و سایر نهادهایی که در این فرمان به آنها اشاره می شود در جائیکه عملکرد آنها مغایر با قانون و یا در عدم تطابق با اصول یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون و مدیریت سالم باشد، و همچنین دفاع از اشخاص در مقابل انفعال آنها، و متعاقباً دخالت در دفاع از آزادی ها و حقوق بنیادی.

خشم در جناح چپ، شادی در جناح راست

دیوید تیشر، فعال حقوق کولی ها و دگرباشان. عکس توسط یان میهالیچک، منتشر شده با مجوز

صداهای جهانی از نظر دیوید تیشر، فعال حقوق کولی ها و دگرباشان، و مؤسس برنامه ضد تبعیض ARAART را درخصوص انتصاب کرچک جویا می شود.

این چیزی است که او در جواب گفت:

Co k tomu říct? Jde o naprostou katastrofu. Obhajování lidských práv v České republice se jmenováním pana Křečka do funkce Ombudsmana zastavila a toto téma se celospolečensky dehonestovalo. Takovým znamením může být i gratulace a radost extremistických stran z jmenování pana Křečka.

چه می توانم بگویم؟ این واقعاً یک مصیبت است. دفاع از حقوق بشر در جمهوری چک با انتصاب کرچک به عنوان دادآور به پایان خود رسیده، و این مسئله قدر و عزت خود را نزد جامعه ما از دست داده است. یک نشانه قابل ذکر، این واقعیت است که احزاب راست‌گرا به او تبریک گفته و شادی خود را نسبت به انتصاب وی ابراز نموده اند.

چنانکه توماش ونداس که به عنوان چهره ای پیشرو در میان گروه های راست‌گرا در جمهوری چک محسوب می شود، در توییتر می نویسد:

با وجود اینکه وجود دفتر آبودزمان را بیهوده می دانم، در این مورد بخصوص، خرسندم که آقای کرچک به تصدی در این مسئولیت انتخاب شده و به او تبریک می گویم. به عقیده من با توجه به این انتخاب، دفتر او دیگر لانه حمایت از مهاجران، انگل ها و کسانی که قادر به سازش نیستند، نخواهد بود، و به عملکرد اصلی خود باز خواهد گشت.

از سوی جنبش اجتماعی “Milion chvilek demokracie” یا “یک میلیون لحظه برای دموکراسی” برگزاری تظاهرات عمده ای در روز 1 مارس در اعتراض به انتصاب کرچک برنامه ریزی شده است. این جنبش رهبری و هدایت بزرگ ترین تظاهرات در جمهوری چک از زمان سقوط کمونیسم در سال 1989 برعلیه سیاست های رئیس جمهور زِمان را در کارنامه خود دارد.

از هاول تا زِمان

زمانیکه در سال 1989 حکومت کمونیسم در چکسلواکی سابق پایان یافت، واتسلاف هاول، فعال حقوق بشر، مخالف سیاسی و نویسنده به عنوان رئیس جمهور چکسلواکی و متعاقباً در سال 1993 پس از تأسیس جمهوری چک به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب گردید. این رخداد برای مدت ها به عنوان یک پیروزی بزرگ برای حقوق بشر در اروپای مرکزی در نظر گرفته می شد.

ولی همه چیز از زمان انتخاب میلوش زِمان در سال 2013 و انتخاب مجددش در سال 2018 بطور چشمگیری تغییر یافته است. او به واسطه دیدگاه های جانبدارانه اش از پکن و مسکو شناخته شده می باشد. زِمان همچنین اظهارات تبعیض آمیز و نژادپرستانه ای در مجامع عمومی برضد پناهندگان، مسلمانان، خبرنگاران و سایر گروه ها ابراز داشته است.

کرچک به عنوان پیش برنده همان ارزش ها شناخته می شود، و برخی مفسرین همچون مارک اشوهلا، خبرنگار، اکنون چمهوری چک را “کشور دو زِمانه” می نامند.

بر اساس شاخص دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست سال 2018، جمهوری چک به عنوان یک دموکراسی شکننده (دموکراسی مخدوش) محسوب می گردد:

The country was placed 34th in a list of 167 countries in the survey whose performance for 2017 was rated. It’s score fell to 7.62 points from 7.82 points in 2016, its worst place in a decade.

جمهوری چک در مطالعه صورت گرفته برای سال 2017 از میان 167 کشور جهان، رتبه 34 ام را به خود اختصاص داده است. امتیاز این کشور از 7.82 در سال 2016 به 7.62 سقوط کرد، که بدترین رتبه اش در طول یک دهه می باشد.

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.