کمپین لبنانی‌ها در حمایت از پناهندگان سوری قربانی نژادپرستی

کمپین “حمایت از سوری‌هایی که با نژادپرستی مواجهند” در تاریخ 21 مارس 2014 همزمان با روز جهانی “حذف تبعیض نژادی” با هدف رد تمامی اشکال خشونت علیه مردم سوریه در لبنان، الفاظ سیاسی نژادپرستانه و پوشش نامناسب رسانه‌ای آغاز به کار کرد. به عبارت دیگر هدف این کمپین مبارزه با رشد تبعیض علیه پناهندگان سوریه‌ای ساکن لبنان است. سیاستمداران لبنانی از سوی فعالان، متهم به فشار آوردن به پناهندگان سوری در بعضی مناطق لبنان در جهت اغراض سیاسی هستند. 

پس از کمپین “من شهید نیستم” در یادبود محمد چار و “من برهنه نیستم” که ابتدا در حمایت از جکی چامون اسکی‌باز المپیکی و سپس علیه خشونت محلی فعالیت کرد، این کمپین ضد نژادپرستی از همان روش اعتراض آنلاین (که اکنون کاملا شناخته شده) استفاده می‌کند که در آن شهروندان با انتشار عکسهای شخصی پیامهای خود را انتقال می‌دهند.   

 یکی از فعالان شرکت‌کننده در کمپین در صحبت با روزنامه فرانسوی زبان پیشرو لبنان (L'Orient-le Jour) می‌گوید:

Les politiciens n'arrivent même pas à résoudre le problème de l'approvisionnement en électricité, des transports en commun, des violences à Tripoli, dans le Hermel, de la violence conjugale, de la cherté des télécommunications… Ces problèmes existaient avant l'arrivée des réfugiés syriens, et nos politiciens ne les ont pas résolus. Ils ne veulent rien résoudre, ils ne l'ont jamais voulu

سیاستمداران حتی قادر به حل مشکلات اولیه از قبیل فراهم کردن برق و حمل و نقل عمومی، متوقف کردن خشونت در طرابلس و حرمل، خشونت محلی و گرانی ارتباطات نیستند. این مشکلات قبل از آمدن پناهندگان سوری وجود داشتند و سیاستمداران ما آنها را حل نکردند. آنها هرگز نمی‌خواهند مشکلی را حل کنند و هرگز حل نکردند. 

اینجا تعدادی از مشارکت‌های کمپین را ببینید:

"And our house is your house if you're willing to accept us parents to parents, brothers to brothers

 خانه ما خانه شما است اگر ما را به عنوان خانواده و برادران خود بپذیرید.

I once met a Syrian who made us both proud

من یک سوریه‌ای را ملاقات کردم که مایه افتخار هر دوی ما بود.

Above: The Humanist. Below: The Racist

راست: انساندوست. چپ: نژادپرست

He didn't escape death [in his country] to die of humiliation [in your country]

 او از مرگ در سرزمین خود فرار نکرده تا در کشور تو از حس حقارت بمیرد.

Not every Syrian is a criminal and not every Lebanese is innocent

همه سوریها مجرم نیستند همانطور که همه لبنانی‌ها بی‌گناه نیستند.

The Syrian refugee is like us: he can't live. Direct your anger towards the corrupt ruling class.

 پناهنده سوری مثل ما هست. او نمی‌تواند زندگی کند. عصبانیت خود را به سمت فساد موجود متوجه کنید.

I'm a human before being a Syrian.

من قبل از اینکه یک سوری باشم یک انسانم.

Say no to racism. Lebanon is a small country, but with a big heart.

نه به نژادپرستی. لبنان کشوری کوچک با قلبی بزرگ است.

90% of our houses are built by Syrians. Stay a racist and leave your house.

 نود درصد خانه‌های ما توسط سوریها ساخته شده. نژادپرست بمانید و خانه‌هایتان را ترک کنید.

بعضیها حتی پا را فراتر نهاده و از میراث استعمار انتقاد کرده‌اند:

Whoever divided these grounds for 'immigrants' to cross borders to another country... I won't say 'welcome' because this is not just my country.

 این سرزمین را برای مهاجران تقسیم کرده‌اند تا برای رفتن به کشور دیگر از مرزها عبور کنند. نمی‌خواهم خوش آمد بگویم چون اینجا تنها کشور من نیست.

و آنها حتی پرده‌ای را در اتوبانی آویزان کرده‌اند:

Dear Syrian, welcome! welcome to Lebanon

سوری‌های عزیز خوش آمدید. به قلب لبنان خوش آمدید.

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.