عکس‌ها: مردم اتیوپی

با تأثیرپذیری از پروژه «مردم نیویورک» که توسط براندون استانتون انجام شده است، نینا استینبرگ، صفحه فیسبوک «مردم اتیوپی» را ایجاد کرده که نگاهی اجمالی به زندگی مردم اتیوپی دارد.

در توضیحات صفحه می‌خوانید:

پس از گشت و گذار تابستان امسال در اتیوپی تصمیم گرفتم فضایی ایجاد کنم تا بتوانم در آن نگاه اجمالیم را به زندگی غریبه‌ها، دوستان جدید و روش جالب زندگی که در اینجا آن را یاد گرفته‌ام به اشتراک بگذارم. این کار را تحت تآثیر براندون، ابداع‌کننده طرح «مردم نیویورک» انجام دادم.  

نگاهی بیندازید به تعدادی از عکس‌ها که از صفحه «مردم اتیوپی» بازنشر می‌شود.

Weaving. Photo by Humans of Ethiopia.

پارچه‌بافی سنتی در اتیوپی قدمتی به اندازه چند قرن دارد. Photo by Humans of Ethiopia. Used with permission

Camouflage

سربازان اتیوپیایی در حال قدم زدن در خیابان خالی. Photo by Humans of Ethiopia. Used with permission

Ethiopian women carrying wood on their back. Photo by Humans of Ethiopia.

  زنان اتیوپیایی چوب‌ها را به قصد استفاده روزمره بر دوش خود حمل می‌کنند. وزن بار روی دوششان گاهی تا 35 کیلو و مسافتی که باید بپیمایند تا 18 مایل آنهم روی تپه‌ها می‌رسد. وزن بعضی از این زنان حتی از بار روی دوششان کمتر است. درآمد متوسط آنها کمتر از دو دلار در روز است.  Photo by Humans of Ethiopia. Used with permission

Ready for Ethiopia coffee ceremony. Photo by Humans of Ethiopia.

 جشن قهوه، یک سنت زیبا برای نوشیدن قهوه. دانه‌های قهوه سبز بو داده می‌شوند و سپس سینی در سرتاسر اتاق گردانده می‌شود تا بوی آن به مشام همه برسد. دانه‌های قهوه خرد شده و در هاون کوبیده می‌شود. سپس پودر حاصله جوشانده شده و ماده حاصله که در سمت چپ عکس می‌بینید “جبنا” نامیده می‌شود. نهایتاً قهوه در فنجان‌های کوچک چینی ریخته شده و در یک سینی به میهمانان تعارف می‌شود. 

I caught them waving chat at the goat and laughed at the thought of a goat getting high. But when I came over to snap a photo, the father wouldn’t smile until he clarified that he was only feeding the goat chat… not his precious little girl. Photo by Humans of Ethiopia.

 آنها را در حال خوش و بش با بز گیر انداختم. اما تا آمدم عکسی بگیرم پدر حاضر نشد بخندد تا زمانی که به من ثابت کرد فقط داشته به بز غذا می‌داده.

 

Eat at facefood. Photo by Humans of Ethiopia.

رستوران فیسفود. Photo by Humans of Ethiopia. Used with permission.

“The purest and most thoughtful minds are those which love color the most.” -John Ruskin, The Stones of Venice. Photo by Humans of Ethiopia.
 خالصترین و متفکرترین ذهن‌ها آنهایی هستند که عاشق رنگند. جمله‌ای از جان راسکین
"I designed and made what I'm wearing." - Salam Nigussie. Photo by Humans of Ethiopia.

سلام نیگوسیه طراح اتیوپیایی محصول خود را نمایش می‌دهد: “من چیزی را که پوشیده‌ام خودم طراحی کرده و دوخته‌ام.”

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.