فعالان هنگ‌کنگی کشتار قاهره را محکوم کردند.

Hong Kong activists from League of Social Democrats and Socialist Action protested outside Egypt Consulate and condemned the military over Cairo Massacre on August 14, 2013. Photo from inmediahk.net.

امروز صبح، گروهی از فعالان هنگ‌کنگی از اتحادیه سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست اکشن‌ها بیرون در کنسول‌گری مصر تجمع اعتراضی تشکیل دادند و ارتش مصر به دلیل کشتار 14 آگوست محکوم کردند. Photo from inmediahk.net

 

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.