پروژه‌ی ترجمه: بیانیه‌ی حمایت از آزادی جهانی اینترنت

در ظرف هفت روز آینده، داوطلبین لینگوایِ صداهای جهانی یک دادخواست (پِتیشن) همگانی آنلاین را ترجمه خواهند کرد که حفاظت از حقوق بشر در فضای آنلاین را حمایت می‌کند و از حکومت‌های عضو اتحادیه‌ی مخابرات بین‌الملل (ITU) خواهان نگه‌داری بازبودن اینترنت در کنفرانس نزدیک ITU می‌شود.

این بیانیه که به روی همگان، افراد یا سازمان‌های اجتماعی، برای امضا باز است، بدین شرح است:

در روز ۳ دسامبر، دولت‌های دنیا برای تجدید یک قرارداد کلیدی مربوط به اتحادیه مخابرات بین‌المللِ (ITU)، واحدی از سازمان ملل متحد، ملاقات خواهند کرد. برخی از دولت‌ها در صدد اشاعه‌ی قدرت حکومتی به اداره‌ی اینترنت هستند به شیوه‌هایی که باز بودن و نوآوری در اینترنت را به خطر می‌اندازد، هزینه‌ی دسترسی را افزایش می‌دهد و فعالیت‌های حقوق بشر را در اینترنت مخدوش می‌کند. ما از کلیه‌ی سازمان‌های اجتماعی و شهروندان از همه‌ی ملیت‌ها دعوت می‌کنیم بیانیه‌ی زیر را که در حمایت از آزادی جهانی اینترنت نوشته شده‌است امضا کنند:

تصمیم‌های مربوط به اداره‌ی اینترنت باید با شفافیت و با مشارکتی که صادقانه تمامی ذی‌نفع‌ها، از جامعه‌ی مدنی، از حکومت و از بخش خصوصی، را دربرگیرد انجام شود. ما از ITU و کشور‌های عضو می‌خواهیم که شفافیت را اصل بشمارند و هرگونه پیشنهاد بسط اختیار ITU را به حوزه‌هایی از اداره‌ی اینترنت که احتمال تهدید فعالیت حقوق بشر در اینترنت را در پی داشته باشد، طرد کنند.

جهت امضای این بیانیه، به سایت حمایت از آزادی جهانی اینترنت بروید. برای امضا، نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، نام سازمان (چنانچه از طرف یک سازمان امضا می‌کنید)، آدرس اینترنتی سازمان را وارد کنید و کشور خود را از لیست انتخاب نمایید.

تمام ترجمه‌ها در سایت مربوط به دادخواست، به میزبانی OpenMedia، یک گروه پی‌گیر حقوق دیجیتال در کانادا، منتشر خواهند شد،

با رسیدن ترجمه‌های جدید (لیست بالای صفحه)، لطفا در پخش لینک‌های مربوطه در رسانه‌های اجتماعی و دوستی‌تان خود را آزاد بدانید!

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.