کاریکاتوریست ایرانی ازاجرای حکم 25 شلاق برای کشیدن یک سیاست مدار رهایی یافت

Cartoon by Mahmoud Shokraye

کاریکاتوریست ایرانی، محمد شکرایی [fa] برای کشیدن کاریکاتور نماینده قبلی مجلس، احمد لطفی آشتیانی درمجله ی اراکی امیر نامه به 25 ضربه شلاق محکوم شد .

یک کمپین آنلاین در حمایت از این کاریکاتوریست برپا شد و کاریکاتوریست های مختلف طرح هایی را در حمایت از محمد شکرایی کشیدند.

پیداست که کمپین موفق عمل کرده است چرا که سیاست مدار . شکایتش را روز دوشنبه, 25 اردیبهشت پس گرفته است.


کاریکاتوریست معروف ایرانی، مانا نیستانی که به خاطر کاریکاتورهایش چندی در زندان به سر برده است کاریکاتوری را در حمایت از این کاریکاتوریست ترسیم کرد.

Cartoon by Mana Neyestani

Cartoon by Mana Neyestani from Mardomak.org

وحید نیکجو کاریکاتوری کشیده است که در آن احمد لطفی آشتیانی خودش را در آینه می بیند و آینه را به خاطر نمایش تصویر او محکوم می کند

.یک تصویر می تواند به 1000 کلمه بیارزد، اما در ایران هزینه کشیدن یک کاریکاتور می تواند زندان و شلاق باشد.

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.