- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

عراق: چرا از همکارانم در منطقه سبز بدم می آید

دسته‌بندی‌ها: خاور میانه و آفریقای شمالی, عراق, ایده‌ها, جنگ و درگیری

نوروتیک ایراکی وایف می گوید [1]ده چیز وجود دارد که موجب می شود من از همکارانم در منطقه سبز در بغداد بدم بیاید. یکی از این موارد این است که زنان کارمند وسط دفتر کار آرایش می کنند و با هر جوک بی مزه ای که از دهان کلنل و یا ژنرالی می شنوند قهقهه می زنند