July 26, 2008

مقالات از July 26, 2008

مصر: آهنگی علیه مبارک

احمد شریف آهنگی را بر علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر منترش کرده است

جوانان خاورمیانه: مصاحبه با یک دانشجوی کرد

عزرا بنیادگذار سایت جوانان خاورمیانه مصاحبه ای با یک دانشجوی کرد را در این پادکست منتشر کرده است. این دانشجو از شرایط کردها و دورویی رسانه های جمعی در قبال کردها می...

تاجیکستان: بحران مواد غذایی

وادیم فکر می کند که بحران غذایی که تاجیکستان با آن روبرو است به دلیل فساد مالی و رشوه خواری است

مصر: 160 هزار بلاگر

ساند مانکی، بلاگری از مصر می نویسد کهطبق گفته دولت مصر 160 هزار بلاگر در این کشور فعال هستند

برزیل: سفر مجازی به سائوپولو

پائلو بکاراتو، بلاگر برزیلی می نویسد که برای سفر مجازی به سائوپلو بدون سفر به برزیل می توانید به سایت بی آر 360 بروید

افغانستان:خشونت پلیس

رومی گزارش می دهد که پنج پلیس در استان سر پل در شمال افغانستان به یک دختر سیزده ساله تجاوز کرده و خانواده وی را شکنجه داده اند

مصر: ریزش ساختمان ها

در مصر تیتر بزرگ روزنامه ها مبنی بر ریزش ساختمان ها وبیرون کشیدن بدن های بچه ها از زیر آوار بسیار متداول شده است. ای بی ان الدنیا در بلاگ”...