- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

لبنان: تاثیر روانی جنگ

دسته‌بندی‌ها: خاور میانه و آفریقای شمالی, لبنان, جنگ و درگیری

تعداد زیادی ازلبنانی ها ( ازجمله نویسندگان) از خود می پرسند چرا آخرین درگیری ها که ظاهرا می توانیم بگوئیم کوتاه مدت بود بیشتر موجب لطمه های روانی مردم شده تا سی وچهار روز جنگ نظامی در سال 2006 .غالبا به لحاظ روانی، تاثیر جنگ های داخلی ،شدید تر از جنگ با کشورهای دیگر است.بلاگر چارزملیک  از بین داستان ها و حکایات نمونه هایی از تاثیرات روانی جنگ در لبنان را وصف می کند [1]