- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

Algeria

دسته‌بندی‌ها: خاور میانه و آفریقای شمالی, الجزایر, جنگ و درگیری, قومیت و نژاد

نوری د مور از درگیری های بین فرقه ای در شهر بریان در استان قاردایا در الجزایر خبر می دهد [1]