March 26, 2008

مقالات از March 26, 2008

قزاقستان: حضور بانک های خارجی

آدام کشنر می نویسد که بزودی یکی از بزرگترین بانک های قزاقستان از سوی کوکمین بزرگترین بانک خصوصی کره جنوبی خریداری می شود. بلاگر می افزاید در مدت چند ماه گذشته...

چین: وب سایت ضد سی ان ان

اسوان مطالب وب سایت ضد سی ان ان را ترجمه کرده و در مورد بحث وبگردان چینی در مورد رسانه های غربی و پوشش وقایع تبت نوشته است

مصر: اعتصابی تاریخی

ایمان از مصر می نویسد که برای نخستین بار در تاریخ این کشور اکثریت کارکنان دانشگاه های مصر دست به اعتصاب زده اند. آنها خواستار بهبود شرایط زندگی و سطح آموزش...