February 28, 2008

مقالات از February 28, 2008

مصر: دعا علیه مبارک در مترو

واهادا ماسیرا از واقعه ای که در مترو اتفاق افتاده است می نویسد: زن جوانی با یک کودک که بر دوشش بود وارد مترو شد  زن دیگری جای خود را...

مصر: دانشجوی آمریکایی گرسنگی کشید

بولیوی: مخالف دولت کتک خورد

سریلانکا: بازاری برای ان جی او ها