February 28, 2008

مقالات از February 28, 2008

مصر: دعا علیه مبارک در مترو

واهادا ماسیرا از واقعه ای که در مترو اتفاق افتاده است می نویسد: زن جوانی با یک کودک که بر دوشش بود وارد مترو شد  زن دیگری جای خود را...

مصر: دانشجوی آمریکایی گرسنگی کشید

الیجا زروتن می نویسد که دانشجویی آمریکایی در برنامه تعویض دانشجو به مصر آمد و با یک خانواده مسیحی کپتی مصر زندگی کرد. این خانواده مسیحی دویست روز از سال...

بولیوی: مخالف دولت کتک خورد

ال رفجیو می نویسد که در بولیوی هواداران مولارس رئیس جمهوری چپ گرای بولیوی یکی ا زتظاهرکنندگان مخالف وی را که علیه دولت اعتراض کرده بود کتک زدند

سریلانکا: بازاری برای ان جی او ها

صدایی از کلمبو لیستی از ان جی او ها را در بلاگ خود منتشر کرده و می گوید برخی از آنها حتی صد نفر هم عضو ندارند