افغانستان:جریمه بخاطر فارسی

سنجر می نویسد که سه خبرنگار تلویزیون افغانستان به دلیل استفاده از کلمات فارسی که وزارت فرهنگ این کشور تایید نکرده جریمه شدند

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.