February 18, 2008

مقالات از February 18, 2008

ازبکستان: تحریم

لیبرتاد می گوید که فروشگاه زنجیره ای تسکو که در بسیاری از نقاط جهان شعبه دارد تصمیم گرفته که از ازبکستان پنبه نخرد چرا که این کشور از کودکان کارگر...

افغانستان:جریمه بخاطر فارسی

سنجر می نویسد که سه خبرنگار تلویزیون افغانستان به دلیل استفاده از کلمات فارسی که وزارت فرهنگ این کشور تایید نکرده جریمه شدند

قرقیزستان: نگرانی از نژادپرستی روس ها

آسل می نویسد که جامعه قرقیزستان بسیار نگران قتل های نژادی است که در روسیه اتفاق افتاده و طی آن پنج نفر از اهالی این کشور در مسکو و سنت...