January 19, 2008

مقالات از January 19, 2008

هائیتی: عکس هایی از پارلمان

هائیتی آنالیزز دات کام عکس هایی را از بازگشایی پارلمان ملی هائیتی منتشر کرده است

مصر تهدید می کند

الیجاه زروان می نویسد که دولت مصر پارلمان اروپا را تهدید کرده است که اگر علیه نقض حقوق بشر در این کشور قطعنامه ای صادر کند با این نهاد قطع...

کنیا: رسانه ای برای اطلاع رسانی

ایتان زاکرمان از بنیادگزاران صداهای جهانی در بلاگ خود در مورد اوشاهیدی می نویسد. به گفته زاکرمان اگر می خواهید در مورد کنیا و تظاهرات و اعتراض در این کشور...

کی به کیه رباتی برای بررسی بلاگ های فارسی زبان

 آرش کمانگیر که تاکنون در پروژه های مختلفی از جمله بالاترین نقش فعالی داشته و وبلاگ های فارسی و انگلیسی راه اندازی کرده با صداهای جهانی از پروژه جدیدش سخن...