January 13, 2008

مقالات از January 13, 2008

مصر: چرا بلاگرها زندانی می شوند

ابو اردواک در بلاگ خود در مورد زندانی شدن بلاگرها می نویسد. وی می گوید این امر که بلاگرهای عرب زندانی شوند قابل پیش بینی بود چرا که نفوذ و اهیت آنها روز افزون بوده و توجه نیروهای امنیتی این کشورها را به خود جلب کرده است

ارمنستان:اینترنت وارد کارزار سیاسی می شود

آرمنیا آبزرور می گوید که با فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری که در ماه آینده برگزار می شود نه تنها کاندیداها سایت شخصی راه اندازی کردند بلکه دولت جامعه مدنی و رسانه ها از اینترنت برای اطلاع رسانی به شهروندان کمک می کنند. بلاگر می گوید بلاگ های ارمنی نیز...

گرجستان:سنتی انقلابی

  January 13, 2008

در حالی که دهها هزار نفر در گرجستان علیه سکاشویلی رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زده اند. در بلاگ ماریلیسل لورسو کارشناسی از ارمنستان می گوید که کشور گرجستان به طور “سنتی انقلابی” است