افغانستان:ترور بی نظیر بوتو

بی پاشا رای می گوید که ترور بی نظیر بوتو موجب نگرانی آمریکایی ها در افغانستان شده است و آنها هراس دارند که خشونت روزافزون در پاکستان ماموریت آنها را در افغانستان به خطر بیاندازد

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.