- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

چین: ساختمانی به شکل کیبرد کامپیوتر

دسته‌بندی‌ها: آسیای شرقی, چین, هنر و فرهنگ

کنت تام عکسی [1] را از یکی از ساختمان های عجیب در شانگهای در چین منتشر کرده است. ساختمان شبیه کیبرد کامپیوتر است. وی می گوید اگر هم برخی از نواوری های معماری در چین زیبا نباشد ولی متفاوت است