- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

بحرین: بحرینی ها کجاند

دسته‌بندی‌ها: خاور میانه و آفریقای شمالی, بحرین, اقتصاد و تجارت, کار

محمد مسکتی از بحرین عکس [1]یک از خیابان های پایتخت بحرین را منتشر کرده و می گوید اینجا نه پاکستان است و نه هند ولی بخحرینی ها کجاند؟ بلاگر می گوید این عکس نشان می دهد که چهتعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور آمده اند. الته بلاگر می افزاید که وی به این افارد احترام می گذارد که سخت کار می کنند و برای خانواده های خود نیز پول می فرستند