اکتبر, 2007

مقالات از اکتبر, 2007

تایلند:کتاب در مورد دمکراسی ممنوع

  October 7, 2007

بانگوک پاندیت می نویسد که کتاب یکی از استادان تایلندی در مورد دمکراسی در تایلند به دستور پلیس ممنوع شده است و کسی اجازه فروش ندارد.سولاک سیواراسکا نویسنده کتاب می گوید این مجموعه ای از سخنرانی ها و مقالات وی است که پیش از این منتشر شده است. بلاگربا تمسخر می...