October 28, 2007

مقالات از October 28, 2007

قزاقستان: قزاق گیت

  October 28, 2007

استیو لیواین می نویسد که بزودی در نیویورک دادگاه جیمز گریفین آغاز می شود.  این دادگاه قزاق گیت نامیده می شود چرا که گریفین که مشاور شرکت های نفتی است متهم به دادن رشوه به مقامات قزاق است

ژاپن:تبعیض نژادی

  October 28, 2007

حسن حوجری در مورد خاطراتش به عنوان یک دانشجوی خارجی و خاورمیانه ای در آمریکا و ژاپن می نویسد. این بلاگر می گوید در دنیای پس از یازده سپتامبر وی تبعیض نژادی را در هر دو کشور تجربه کرده است

ارمنستان:اخبار بد

  October 28, 2007

بلاگ زندگی در ارمنستان می گوید روز جمعه پر از اخبار بد بود. وی می نویسد معلوم نیست کدام خبر بدتر است: کاندیدا شدن در پطروسیان رییس جمهوری پیشین در انتخابات ریاست جمهوری آینده یا این که مجلس نمایندگان رای در مورد شناختن رسمی نسل کشی ارامنه را عقب انداخته...